Instruktion til udskiftning af sejldrevsmembran

Bemærk:
Afhængig af den plads der er til rådighed, kan det være nødvendigt at afmonter enkelte dele fra motorenog S drevet.
 

A:  Tøm motoren og gear for olie.

B-C–F:  Afmonter propellen.
E:  Det kan i nogle tilfælde være en nødvendigt at afmontere drivakslen (husk at stikke rene klude i for at beskytte mod snavs). Skift O-ringe.

Bemærk:
For at du kan monter den nye membran, skal du først afmontere motoren fra  S drevet.
Motoren løsnes på motorfundamentet og trækkes frem.


G:  For at undgå at afmontere udstødningsslangen kan det være lettere at afmontere
udstødningsbøjlen fra motoren.

J:  Afmonter skifte kablet til frem og bak.

I:  Afmonter kølevandsslangen mellem ben og vandpumpe. Der skal være så meget plads, at drevet kan trækkes op.

Bemærk:
Før du kan løfter drevet op, skal du afmontere boltene K fra viberationsklodsen.


L:  Læg underlag under motoren således, at den kan trækkes frem uden at vælte.

M:  Løsen nu boltene mellem drev og gear.

Fjern nu boltene i den forreste viberationsdæmper (på fundamentet). Er der en luge, eller har du et U beslag, kan du nu løfte motoren op, og den kan trækkes fremad.

Kontroller samtidig om medbringer er tjenlig til udskiftning.

Løsen alle bolte rundt om gummimembranen, og drevet kan nu trækkes op.

Du løsner nu boltene på undersiden af motorbenet.

Den gamle membran udskiftes med en ny.

Alle samleflader renses nu, da snavs vil kunne forårsage utætheder.

O-ringen i motorbenet kontrolleres og om nødvendigt udskiftes denne.

Den nye membran Q monteres. Kontroller om O-ringen R er anbragt korrekt. Spænd alle bolte lidt efter lidt i samme rækkefølge som vist på skitsen. (Husk tilspændingsmomentet til slut).


Pakfladerne kan med fordel smøres med ikke tørrende pakningsmateriale (f.eks.
Sikaflex 291).

Det er et godt råd at overmale alle samlinger med en barrieremaling. Det forhindrer angreb på metallet og forsegler alle bolte og samlinger.

Hvis der er rust på klemringen kan den med fordel males med en god barrieremaling og derefter en epoxy lak. Eller den bør udskiftes.

Klemringen trækkes over den nye membran.

Benet stikkes gennem hullet.

Drevet klodses op således, at det ikke hænger skævt eller drejer.

Klemringen fastgøres løst. Det kan være en fordel at montere bolten på bagerste viberationsdæmper. Isæt medbringer P og monter motor og øvrige dele, der er afmonteret. Efterspænd alle skruer på klemringen.

Pakfladerne kan med fordel smøres med ikke tørrende pakningsmateriale (f.eks. Sikaflex 291).

Motorblokken rykkes hen til drevet. For at tænderne kan "fange" hinanden, sættes motoren i bakgear.
W og svinghjulet drejes fra side tilside.
Når motorblokken og drevet er sat tæt sammen, sættes boltene M i.
De spændes med 40 Nm (4 kpm), brug en monteringsnøgle.

Når motor og drev er samlet, fastgøres motoren til fundamentet.

Alle kabler og ledninger monteres.

Alle slange forbindelser monteres.

Fyld op til "fuld olie" på motor og gear.

Hvis der er tegn på korrektion på metaldele, bør du kontakte en fagmand og lade ham foretage en vurdering af delen, før du samler noget .

 

 

Denne instruktion er en simpel vejledning. UWT Group ApS kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge af forkert eller mangelfuldt udført montagearbejde.